جهت ارتباط با مدیریت صندوق می توانید از طریق ارسال پیام اقدام فرمایید.

آدرس: تهران، خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت دانشجویی، اداره رفاه دانشجویان

شماره تماس: 66165009 - (۰۲۱)