راهنمای مشارکت در قرض‌الحسنه


بانک قرض الحسنه رسالت روش جدیدی برای پرداخت وام قرض الحسنه ارائه داده است. در این روش یک فرد می‌تواند با توجه به مانده موجودی حسابش یک وام قرض الحسنه با کارمزد ۲ درصد دریافت کند که مدت بازپرداخت وام می‌تواند حداکثر ۶۰ ماه باشد.

خیرینی که در بانک قرض الحسنه رسالت حساب دارند می توانند صندوق قرض الحسنه امین را به بانک معرفی کرده تا افراد از جانب صندوق به بانک معرفی شوند و از امتیاز وام حساب ایشان استفاده نمایند. بدین ترتیب در صورتی که شخص نتواند نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کند، دارایی و سرمایه شخص نیکوکار به هیچ وجه دچار مخاطره نمی‌شود. مزیت صندوق قرض الحسنه امین آن است که هر فرد در صفحه ی شخصی خودش می‌تواند زمینه کمک و تاریخ کمک های صورت گرفته را مشاهده نماید. 

مراحل مشارکت در قرض الحسنه صندوق امین به شرح ذیل می‌باشد:

۱. شخص نیکوکار در بانک قرض الحسنه رسالت، حساب جاری یا قرض الحسنه باز می کند. افتتاح حساب می تواند در دانشگاه و یا از سوی نماینده اعزامی از دانشگاه صورت پذیرد. 

۲. ثبت نام در صندوق امین و دریافت فرم انتقال امتیاز وام حساب به صندوق قرض الحسنه امین. 

انتقال امتیاز افراد به حساب صندوق قرض الحسنه امین در انتهای هر ماه صورت می پذیرد و هر فرد می تواند از صفحه ی شخصی خودش در سامانه صندوق، حجم امتیاز های انتقال یافته و مصارف آن ها را مشاهده کند.