درباره ما


معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در راستای یکی از رسالت های خود مبنی بر حفظ رفاه و کرامت دانشجویان اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه امین نموده است.

افراد می توانند از دو طریق زیر به صندوق کمک کنند:

1- واریز وجوه از طریق درگاه بانکی ارائه شده در این سامانه

2- افتتاح حساب قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت و اعطای امتیاز حساب جهت پرداخت وام به دانشجویان به صندوق قرض الحسنه امین

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مدیریت امور دانشجویی، اداره رفاه دانشجویان، صندوق قرض‌الحسنه امین

شماره تماس: 66165009 - (۰۲۱)

رایانامه: info@aminfund.ir